top of page

Wise Grows Misyonu

Wise Grows'un misyonu, şirketlere, girişimlere ve işletmelere başarılı ve sürdürülebilir büyüme yolculuklarında eğitim, gelişim, danışmanlık ve mentorluk hizmetleri sunmaktır. Bu hizmetlerin kapsamlı, belirli iş alanlarına ulaşmalarına ve gelecekte başarıya ulaşmalarına yardımcı olacak şekilde tasarlamaktır.

Aynı zamanda, iş yönetimi ve stratejik planlama, liderlik geliştirme, iş süreçleri ve

büyüme çözümlerine destek sağlamaktır.

Kurum veya kuruluşların ihtiyaçlarına uygun olarak, bireysel ve kurumsal koçluk, seminerler, web tabanlı veya gerçek zamanlı eğitimler, iş akışında öğrenme, profesyonel danışmanlık ve mentorluk,

davranışsal gelişim ve yetkinlik temelli deneyimsel eğitim programları sunmaktır.

Wise Grows Vizyonu

Wise Grows vizyonu ise, öğrenme, gelişim ve deneyim odağı ile birlikte değer üretmek ve bu bağlamda işletmeleri sürekli geliştirerek büyümelerini sağlamaktır.

Wise Grows kurum veya kuruluşların ihtiyaçlarını karşılamak için yeni yöntemler ve riski minimize ederek karlılığı ve başarıyı maksimize edecek stratejiler hedefleyerek uygulamaktır.

Wise Grows ayrıca, sadece karlılığa değil, aynı zamanda büyümenin istihdama, toplumsal faydaya ve yetenek yönetimiyle katkı sağlamasına da yardımcı olmaktır.

Bu vizyonun hedeflendiği kurum veya kuruluşlara, sadece kısa vadeli değil, aynı zamanda uzun vadeli ve sürdürülebilir bir başarıya ulaşmalarına yardımcı olacak hizmetler sunmaktır.

"Design Your Business" Programı Hakkında

Ekip Yardıml

Başarı Faktörleri Açısından İşleri Yeniden Tasarlayarak Nasıl Fark Yaratırız?

 

Wise Grows’un LDX laboratuvarında hazırladığımız "Design Your Business" İşini Tasarla eğitimleri ile kurumların profesyonel yaşam döngüsünde önemli bir farkındalık sağlamaları amaçlanmıştır.

Design Your Business programında hedef, kurum kültürüne ve vizyonuna uygun şekilde başta üst düzey yönetici ve liderler olmak üzere beyaz yakalı ve mavi yakalı çalışanların iş ve kariyer gelişimlerini destekleyici, senaryo tabanlı ve deneyimsel öğrenmeye dayalı, beceri ve yetkinlik temelli eğitimlerin tasarlanması ve uygulanmasıdır.

Design Your Business, teknopark şirketlerini odağına alan öğrenme ve gelişim temelli bir büyüme programıdır.

Wise Grows'un "Design Your Business" eğitim ve gelişim programlarında modern yaklaşımlar ve uygumalar nasıl sağlanır?

İş ve Teknoloji Yönetimi, Beceri Geliştirme ve Geleceğe Hazırlık, İnovasyon ve Girişimcilik Bileşenleri, Stratejik Planlama, Adaptif ve Sürdürülebilir Büyüme ekseninde kurumların yetkinlik kazanma süreçleri gerçek yaşamdan ve gerçek iş hayatından kesitlerin yer aldığı vaka odaklı simülasyonlarla gerçekleştirilir.

#DesignYourBusiness eğitim programlarında girişimlerin geleneksel bir anlayışın aksine daha fütüristik bir bakış açısıyla işlerini ve iş süreçlerini tasarlamaları sağlanır. Bunu yaparken yeni iş disiplinlerini ve çalışma alanlarını keşfederek öğrenme motivasyonlarını büyük ölçüde yüksek tutması ve birçok beceriyi bir arada yaşayarak ve uygulayarak deneyimlemesi sağlanır.

Siz de girişiminizde ve sektörünüzde fark yaratmak, işletmenizin büyümesine katkı sağlayacak şekilde, kuruluşunuzun uçtan uca ve 360° profesyonel gelişimini sağlamak istiyorsanız bize ulaşarak özgün eğitim ve gelişim programlarından faydalanabilirsiniz.

Ofiste Gece Mesaisi

Şirketler, Girişimler ve İşletmeler
Bireysel ve Kurumsal Alanda
Profesyonel Gelişimi Nasıl Sağlar?

bottom of page