top of page

Platform ve İş Modeli Olarak Wise Grows

B2S (Business to Startup) İş Modeli

B2S olarak adlandırdığımız iş modeli, işletmeden startuplara hizmet sunmayı amaçlayan bir yaklaşımı temsil eder. Bu modelde, Wise Grows hizmet stratejilerine özgü yeteneklerini ve uzmanlıklarını kullanarak başka işletmelerin ve startup'ların gelişimine ve büyümesine destekler sunulur.

B2S (Business to Startup) modeli, startuplara eğitim ve mentorluk hizmeti sunan bir platformu ifade eder ve bu platform aynı zamanda bir Market Place olarak konumlandırılmaktadır.

Bu modelde, Wise Grows startup girişimcilerine eğitim ve mentorluk sağlayan bir rol üstlenirken, aynı zamanda bağımsız eğitmen ve mentorları da platformda buluşturarak geniş bir uzmanlık yelpazesi sunar. Bu yaklaşımın B2S olarak adlandırılması, kendi içinde yeni bir nişi ifade etmektedir.

Yeni bir iş modeli geliştirmek bazı zorlukları da içerebilir. Özellikle platformun işleyişi, girişimcilerin güvenini kazanma, eğitmen ve mentorlar arasında kaliteli bir seçim yapma, doğru mentor ve startup eşleşmesinin yapılması, gelişim ve büyüme bazlı skorların çıkarılması, analiz ve değerlendirmelerin bilimsel yöntem, ölçek ve metriklerle yapılması gibi konular dikkate alınmalıdır.

Ayrıca, platformun teknik altyapısı, kullanıcı deneyimi, pazarlama stratejileri gibi unsurlar da başarılı bir B2S modeli için önemlidir.

Wise Grows Platformu ve B2S Avantajları

B2S (Business To Startup) olarak adlandırdığımız iş modeli, startuplara yönelik eğitim ve mentorluk hizmeti sunan ve bu hizmetleri bağımsız eğitmen, danışman ve mentorlarla bir platformda buluşturan bir yaklaşımı ifade eder.

 

Bu özgün iş modeli, girişimcilerin ihtiyaçlarına özgün metodolojilerle daha spesifik ve etkili çözümler sunarak ekosistemde fark yaratmamızı sağlar.

Çeşitlilik ve Uzmanlık

Farklı alanlarda uzman eğitmen ve mentorların bulunduğu bir platform, girişimcilere geniş bir yelpazede hizmet sunmamıza olanak tanır.

Adaptif Esneklik

Farklı zamanlarda ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş ve uyarlanabilir eğitim, gelişim, danışmanlık ve mentorluk hizmetleri sunar.

Geniş Ağ

Platform üzerinden oluşturduğumuz uzman ağı, girişimcileri desteklemek ve işbirliği yapmak için ideal bir ortam sunar.

Skalabilite

Platformumuzda yer alan eğitmen, danışman ve mentorlar sayesinde daha geniş bir işetme ve startup kitlesine ulaşmak için imkan sağlar.

Wise Grows, girişimlerin büyüme ve gelişim skorları ile Eğitmen, Danışman ve Mentor bağlamında etki ve değer skorlarının da yer aldığı ve ölçeklerin büyüme metriklerine bağlandığı Girişim Odaklı Akıllı Yönetim Platformu olarak konumlandırılmaktadır.

Wise Grows Veriye Dayalı Yönetim Yaklaşımı

Gece Mesaisi

Girişimler, şirketler ve işletmeler günümüzün rekabet koşullarında gelişim sağlamakta büyük ölçüde zorlanmaktadırlar.

Adaptif ve sürdürülebilir büyümeyi sağlamak için gerekli olan stratejik yönetim araçlarını, karmaşık ve kompleks problemler karşısında güçlü karar mekanizmalarını oluşturmak da bu zorluklara mücadele edebilmek için yapısal çözüm ihtiyaçlarını ortaya çıkarmaktadır.

Wise Grows sağladığı çözüm ortaklıklarıyla kurumların stratejik yönetim ihtiyaçları doğrultusunda analizler yaparak sürdürülebilir rekabet ve büyüme için profesyonel danışman ve mentorlarıyla güvenli ve sonuç odaklı iş çözümleri geliştirmektedir.

Wise Grows, şirketlerin, girişimlerin ve işletmelerin büyüme yolculuğunun her aşamasında veri odaklı yönetim sağlar.

Wise Grows, girişimlerin doğal iş akışında karşılaşabilecekleri zorluklarla başa çıkabilmeleri için veriler ışığında inovasyonu, bilgi ve deneyimi sağlamanın öncelik olduğu mevcut durum analizi ile birlikte büyüme yolculuğunda ihtiyaç duyulan gelişim skorlarını da çıkarmaktadır.

Girişimlerin büyüme yolculuklarına eşlik eden, veriye dayalı ölçümlerle önemli ve öncelikli alanların belirlendiği eğitim, gelişim, danışmanlık ve mentorluk hizmetleri sunar. Bu bağlamda Wise Grows platformunda veri odaklı gelişim, gelişim odaklı büyüme, büyüme odaklı danışmanlık ve mentorluk anlayışı benimsenmektedir.

hesap makinesi

İşletmeler, Girişimler ve Girişimciler İçin
Büyüme ve Gelişme Stratejileri Nelerdir?

bottom of page