top of page

Wise Grows'un LDX Laboratuvarı

Wise Grows, öğrenme ve gelişim laboratuvarında geliştirdiği bileşenlerle şirketlerin, girişimlerin ve işletmelerin iş yönetimi ve beceri deneyimi performansının artmasını sağlayan büyüme odaklı hedeflerle

modern öğrenme ve gelişim programları tasarlar.

Kurum ve kuruluşların profesyonel gelişim yetkinliği kazanmasını destekleyerek öğrenme ve gelişim programlarıyla kurumların sürdürülebilir rekabet avantajı elde etmelerini sağlar.

Wise Grows, bir L&D şirketi olarak, 20 yılı aşkın sahada edindiği zengin deneyim ve tecrübelerle öğrenme, gelişim, beceri ve performans iyileştirme zorluklarını çözmektedir. Bu tecrübesiyle geliştirmiş olduğu özgün ve deneyimsel eğitimlerle uluslararası alanda onay ve akreditasyon almıştır.

Başarı sonuçlarını artırmak, güçlü ve sürdürülebilir bir fark yaratmak isteyen girişimler ve girişimciler, Wise Grows’un özgün gelişim programlarıyla hedeflerini gerçekleştirmek üzere kurumsal vizyonunu geleceğe taşır.

Anahtar Bileşenlerimiz

Bilgelik anlayışıyla,

adaptif, dinamik ve

sürdürülebilir büyümeyi

sağlamak.

Veriye Dayalı

Yönetim

uygulamalarını

entegre etmek.

İş akışında öğrenmeyi, beceri ve yetkinlik geliştirmeyi desteklemek.

Özgün ve yenilikçi yaklaşımlarla büyüme odaklı iş çözümleri geliştirmek.

Yaratıcılık ve inovasyon stratejilerinin uygulanmasını sağlamak.

Wise Grows Stratejileri

Wise Grows, girişimlerin büyüme yolculuklarına eşlik eden bir akıllı yönetim danışmandır.

Wise Grows şirketlerin, girişimlerin ve işletmelerin büyüme yolculuklarına eşlik eden, veriye dayalı ölçümlerle önemli ve öncelikli alanların belirlendiği eğitim, gelişim, danışmanlık ve mentorluk hizmetleri sunan bir akıllı yönetim platformudur.

Kurum veya kuruluşların doğal iş akışında karşılaşabilecekleri zorluklarla başa çıkabilmeleri için veriler ışığında inovasyonu, bilgi ve deneyimi sağlamanın öncelik olduğu mevcut durum analizi ile birlikte büyüme yolculuğunda gelişim skorlarını da çıkarmak, Wise Grows'un stratejik yaklaşımını yansıtır.

Yenilikçi yaklaşımlar ve özgün çözümlerle kurum veya kuruluşların büyümelerine yardımcı olurken, bir yandan da adaptif sürdürülebilirliği için çalışmaktadır.

Wise Grows, stratejik bir paydaş olarak girişimlerin adaptif ve sürdürülebilir büyümesini sağlar.

Wise Grows, girişimlerin, şirketlerin ve işletmelerin yeteneklerini ve yetkinliklerini en üst seviyeye çıkarmak, büyümelerini hızlandırmak ve potansiyellerini gerçekleştirmek için fark yaratacak kritik unsurları belirler.

Wise Grows stratejilerinden faydalanan tüm kurum ve kuruluşların güçlü yanlarını ortaya çıkarmak, zayıf yönlerini güçlendirmek ve işlerini sürdürülebilir şekilde büyütmelerine yardımcı olmak için veriye dayalı gelişim ve büyüme çözümleriyle bireysel ve kurumsal anlamda güçlü bir partnerlik sağlar.

Wise Grows, kurucu, yönetici ve girişimcilere iş akışında öğrenme fırsatları sunarak, işlerini yüksek performansla devam ettirebilmeleri için becerilerini ve yetkinliklerini geliştirme imkanı sağlar. Bu sayede, işlerinde özgün olma konusunda desteklenirler, böylece işlerini büyütmek için gerekli olan tüm bileşenleri ve araçları elde ederler.

Sayılarla Wise Grows

270

KOBİ ve Girişim

140

Büyüme Programı

17

Profesyonel Mentor 

26

Uzmanlık Alanı

Girişimler ve Girişimciler İçin
Profesyonel Gelişim Neden Gerekli?

bottom of page