top of page

Profesyonel Gelişim
Neden Gerekli?

Otomasyon, yapay zeka ve becerilerin hızla gelişen doğası tarafından yönlendirilen işgücü piyasasındaki değişiklikler, COVID-19 salgını ve bunun sonucunda ortaya çıkan ekonomik kriz nedeniyle hızlandı.

2020'den önce de teknolojinin yıkıcı etkisi ve iş kültürünün dönüştürücü çalışma biçimleriyle mücadele eden girişimler ve girişimciler şimdi daha büyük zorluklarla karşı karşıya. Özellikle geleneksel gelişim modeli modern ekonomide çalışanların öğrenme ihtiyaçlarını ve yeteneklerini ya da girişimlerin taleplerini artık yeterince karşılayamamaktadır.

Günümüzün liderleri ve yöneticileri, yakın gelecekte rağbet görmesi beklenen işlere hızla hazırlanmalı ve kariyerleri boyunca sürekli olarak yeni beceriler geliştirmelidir. İşlerinde başarılı olmaları ve gelişmeleri için ekonomik veya esnek öğrenme - gelişim alanlarına ihtiyaçları vardır.

Kurum veya kuruluşlar standart eğitim programlarına, öğrenme ve gelişim ihtiyaçlarına bağlı kalmak yerine iş ve iş süreçleri yönetimi bağlamında yeni beceriler kazanmalıdır. Ayrıca, mevcut durumda sahip oldukları ve ekosistemin değer verdiği beceriler ve yetkinlikler için deneyimsel öğrenmeye dayalı gelişime ihtiyaçları vardır.

Yetkinlik temelli eğitim ve öğrenme stratejileri becerilerin sergilenmiş ustalığını, yeterliliğin tanınmasını, dijital kimlik bilgilerinin sağlanmasını, girişimcilerin ve ekiplerinin başarılı ve sürdürülebilir iş modelleri için hazır olup olmadığının değerlendirilmesini birincil kriter haline getirmektedir.

Wise Grows'un LDX laboratuvarında #LDXDesign yaklaşımıyla geliştirdiğimiz #DesignYourBusiness eğitim programlarında Profesyonel Gelişim odaklı özgün öğrenme ve gelişim deneyimleri tasarlanmaktadır.

Bu bağlamda işinizi ve girişimlerinizi geleceğe güçlü şekilde taşımak için büyüme odaklı gelişim programları hazırlar, deneyimsel ve davranışsal yöntemlerle uygulamalar yaparak kişisel ve kurumsal becerilerinizin işe transfer edilmesini sağlarız.

bottom of page